Senior Service

Cieľ

Senior Service s.r.o je spoločnosťou pôsobiacou v oblasti poskytovania komplexných poradenských a konzultačných služieb, vzťahujúcich sa k opatrovateľskej starostlivosti o seniorov v Rakúsku.

Vznikla ako odpoveď na zvyšujúci sa dopyt záujemcov po kvalitných službách, hľadajúch férové jednanie, individuálny prístup a ideálne riešenia pre potreby každého záujemcu, najmä opatrovateliek pri opatrovani seniorov v Rakúsku.

Cieľ spoločnosti spočíva v poradenských činnostiach a zastupovaní záujemcov v Rakúsku na úradoch a príslušných inštitúciách v nemeckom jazyku, pri oznamovacích a registračných povinnostiach, formalitách, ako aj podávanie všeobecných informácií, čo, kde a v akej lehote je potrebné vybaviť a zabezpečiť pred vycestovaním do zahraničia, pri výkone opatrovania seniora počas pobytu v Rakúsku a po príchode späť do krajiny.

Hlavným poslaním spoločnosti Senior Service s.r.o. je vytvorenie profesionálneho vzťahu, k záujemcovi, k čomu prispieva predovšetkým individuálny prístup k potrebám každého záujemcu o poradenstvo a konzulácie v oblasti opatrovateľskej starostlivosti seniorov v Rakúsku.