Senior Service

Poradenstvo pri založení živnosti

Spoločnosť Senior Service Vám ponúka poradenstvo pri založení živnosti:

  • založenie živnosti v Priemyselnej komore Rakúska - Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), buď s osobnou účasťou, záujemcu, alebo bez osobnej prítomnosti, vtedy je potrebná vyplnená "Plná moc" (Vollmacht) a overená fotokópia cestovného pasu, alebo OP s podpisom.

K otvoreniu živnosti potrebuje záujemca nasledovné doklady:

  • aktuálny výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace a jeho súdny preklad v nemeckom jazyku
  • potvrdenie o prihlásení v rodine - Bestätigung über Meldung
  • občiansky preukaz (novší exemplár s podpisom) alebo cestovný pas